Veileder til garanti- og finansforskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye garanti- og finansforskriften (forskrift 18. november 2019 nr. 1520 om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner).

Veilederen innholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les veilederen

Rull til toppen