Til innhold

Veileder fra KRD

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet


Publisert: 28. oktober 2011
Kategori:
2828.1010.11111111

Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.


ANONNSØRER

chevron-down