Til innhold

Veileder for økonomiplanlegging

Departementet har utarbeidet en veileder for økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner.


Publisert: 21. januar 2014
Kategori:
2121.0101.14141414

Økonomiplanlegging er sentralt for god økonomistyring lokalt. Det er avgjørende for å sikre økonomisk balanse over tid, og for at kommunen skal skaffe seg et handlingsrom lokalt innenfor fastsatte inntektsrammer. Veilederen er ment å være en støtte i kommunens og fylkeskommunens arbeid med økonomiplanleggingen. Veilederen beskriver både hvilke krav en økonomiplan skal oppfylle, og hvordan kommunen kan gå frem for å sikre at kravene ivaretas. Økonomiplanleggingen i kommunen skal sørge for at begrensede ressurser blir anvendt så effektivt som mulig.


ANONNSØRER

chevron-down