Veileder fra KRD

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet


Publisert: 28. oktober 2011
Kategori:
28. oktober 2011

Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i gjeldende lov og forskrift.

Last ned veilederen


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle