Vedrørende beregning av minste tillatte avdrag på lån

Departementet har i brev av 25. april 2007 og 29. mai 2007 fra henholdsvis Foreningen for god kommunal regnskapsskikk og Norges Kommunerevisorforbund mottatt spørsmål, om hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved beregning av minste tillatte avdrag etter kommuneloven § 50 nr. 7.

Publisert:

Kommuneregnskap