/Kommunal Finanshåndbok

Utstederrisiko

For å begrense risikoen på en enkelt utsteder/debitor og samtidig oppnå en ønsket porteføljediversifisering er det nødvendig å sette maksimale rammer for motpartsrisiko innenfor hver risikoklasse. Ett eksempel på slike rammer er gjengitt i tabellen under.


Publisert: 0606.0202.15151515

utstederrisiko

Det må her understrekes at mot en og samme debitor kan det med denne noe enkle debitoroppstillingen oppnås eksponering både gjennom enkeltobligasjoner, rentefond, ansvarlig lån, enkeltaksjer og aksjefond. Gjennom krav til diversifisering i fond og rammenes størrelse for øvrig, anses imidlertid ikke dette for å være noe problem selv om kommunen bruker flere forvaltere som ikke kjenner de andre forvalternes posisjoner.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle