Utsatt foreldelse for 1. termin 2020

NKRF, KS og NKK har blitt hørt. Foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 er utsatt.


Publisert: 14. mai 2020
Kategori:
av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC
1414.0505.20202020
av Ola Fredriksen, Advokatfirmaet PwC

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslått at foreldelsesfristen for merverdiavgiftskompensasjon for 1. termin 2020 utsettes fra 10. juni 2020 til 31. august 2020. Endringen skal tre i kraft straks.

Det er verdt å merke seg at forslaget kun gjelder utsatt foreldelse for 1. termin 2020. En eventuell utsettelse av foreldelse for 2. termin 2020 vil kreve forskriftsendring, noe som foreløpig verken er foreslått eller vedtatt.

Endringen har sin bakgrunn i brev sendt fra NKRF, KS og NKK til Finansdepartementet hvor det ble bedt om utsatt foreldelsesfrist på grunn av den pågående viruspandemien.

Les også: - Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle