Utdanningsdirektoretatet presiserer beregning av pensjonsutgifter ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Utdanningsdirektoretatet griper nå inn i den aktuelle og svært viktige saken om kommuner som simulerer egne pensjonskostnader for å redusere tilskuddene til private barnehager.


Publisert: 18. mars 2014
Kategori:
18. mars 2014

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle