Til innhold

Strategiplan perioden 2017 – 2020

Visjon:
Veien til viten

Verdier:

 • Saklig – I all vår kommunikasjon skal vi konsentrere oss om saker og være ærlige og åpne.
 • Troverdig – I alt vårt arbeid skal vi bringe riktige og fullstendige fakta til bordet.
 • Ansvarlig – Vi tar ansvar på vegne av våre medlemmer i saker som er viktige for NKK. Våre medlemmer kan være trygge på å få de beste faglige råd.

Overordnete mål:

Mål 1:
NKK skal fremme en bærekraftig, høykompetent og langsiktig øk. styring til det beste for innbyggerne og som støtte til beslutningstakerne.

Strategier:

 • NKK skal bidra aktivt til kompetanseheving og nettverksbygging innenfor NKKs områder
 • NKK skal delta aktivt i samfunnsdebatter og fremme medlemmenes interesser ved å sette aktuelle saker på dagsorden
 • NKK skal jobbe aktivt for å øke sin innflytelse og anseelse innenfor sine fagområder
 • NKK skal spille en aktiv rolle for å knytte relasjoner til strategiske samarbeidspartnere

Mål 2:
NKK skal være en aktiv og ledende aktør i å fremme medlemmenes interesser og styrke de aktuelle fagmiljøene.

Strategier:

 • NKK skal være lydhøre overfor medlemmenes interesser
 • NKK skal jobbe systematisk for å være i forkant og for å fange opp alle endringer i lov og regelverk
 • NKK skal drive aktiv markedsføring og relasjonsbygging

Mål 3:
NKK skal være det naturlige førstevalget når det gjelder kurs og kompetanseheving.

Strategier:

 • NKK skal levere relevante kurs og konferanser av høy kvalitet
 • NKK skal legge til rette for nettverksbygging og vedlikehold innenfor sine fagområder

ANONNSØRER

chevron-down