Til innhold

Stor faglig kunnskap

Seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS Knut Erik Lie er en person med stor faglig kunnskap og integritet, godt humør, hyggelig å møte, en god støttespiller i kommunaløkonomiske spørsmål. Slik ordla direktør Leif Arild Grytbakk i Sticos seg da han annonserte Årets kommunaløkonom 2018 – Sticos og NKK sin pris - under årets regnskapskonferanse på Gardermoen forleden.


Publisert: 2. januar 2019
Kategori:
0202.0101.19191919

Leif Arild Grytbakk begrunnet tildelingen slik:

Prisvinneren er en hyppig skribent med gode fagartikler.

Han har vært kursholder i en årrekke innen regnskap og revisjon, og er mye benyttet som foredragsholder på konferanser.

Årets kommunaløkonom sier sjelden nei til å påta seg oppgaver, og har på en positiv måte bidratt til å fremme faget.

Han har arbeidet innen kommunal revisjon gjennom en årrekke. I tillegg har han vært medlem av ulike fagkomiteer. Prisvinneren er hyppig i kontakt med fagmiljøet i KMD og bidrar med faglige råd og synspunkter i den sammenheng.

Årets kommunaløkonom har jobbet som revisor, seniorrådgiver og utredningsleder.

Prisen Årets kommunaløkonom 2018 tildeles Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF og utredningsleder i GKRS.

 

Årets kommunaløkonom 2018 Knut Erik Lie mottar premie fra Hege Beck, Sticos. På bilde er også Gerd Signe Eieland og Svein Henry Berdal, NKK (bak) og Leif Arild Grytbakk, Sticos (til høyre).

Overrasket og satt litt ut
Hva tenkte du inne i deg når du skjønte at det var du som ville bli årets kommunaløkonom?

Jeg ble aller mest veldig overrasket og satt litt ut. Tror kanskje ikke jeg tenkte så mye. Jeg vil få fremheve at det interessante arbeidet jeg har hatt muligheten til å bidra i, ikke hadde vært mulig uten engasjementet fra de som sitter i ulike komiteer og utvalg både i NKRF og GKRS. Min egen innsats i dette er jo en del av jobben min, mens de andre bruker av egen og arbeidsgivers tid, og legger ned mye viktig arbeid ved utviklingen av kommunalt regnskap og revisjon.

Hva betyr denne prisen for deg personlig?
Først og fremst er det veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse for den jobben en har gjort. Og så får jeg ta det som en inspirasjon til å stå på videre.

Hva betyr en slik pris for de som er på vakt for fellesskapets verdier?
For oss som jobber med kommuneøkonomi, regnskap og revisjon tenker en med fellesskapets verdier først og fremst på de økonomiske midlene kommuner og fylkeskommuner forvalter. Men i NKRFs slagord og visjon «- på vakt for fellesskapets verdier», ligger også verdien av tillit mellom innbyggere og myndigheter og politikere og administrasjon, dvs. mye av grunnlaget for lokaldemokratiet. Selv om den jobben revisorer og regnskapsførere gjør i det daglige kan være vanskelig å se i et slikt perspektiv, vil en godt faglig forankret økonomiforvaltning med en god egenkontroll gjennom kontrollutvalg og revisjon, være et sentralt bidrag for å sikre tilliten til offentlig forvaltning. Jeg tror en slik pris kan ha betydning som en anerkjennelse for de som legger ned en innsats for fellesskapet.


ANONNSØRER

chevron-down