Statsbudsjettet 2017 – endringer i kompensasjonsloven

Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven).


Publisert: 6. oktober 2016
Kategori:
av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS
0606.1010.16161616
av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

Følgende endringer er foreslått:

  • Departementet foreslår at borettslag og eierseksjonssameier som har et botilbud som fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenesteproduksjon omfattes av kompensasjonsloven.
  • Det vil bli gitt forskriftsbestemmelser som regulerer vilkårene for hva som skal til for at borettslag og eierseksjonssameier blir kompensasjonsberettigede.
  • Konkurransebegrensningsbestemmelsen i kompensasjonsloven videreføres uendret. Etter Finansdepartementets syn er det ikke behov for å endre konkurransebegrensningsbestemmelsen for eventuelt ytterligere å utnytte handlingsrommet etter EØS-avtalen. Det fremheves samtidig at brukerbetaling skal være et mer sentralt kriterium i vurderingen av hva som anses som økonomisk aktivitet.
  • Det foreslås en presisering i kompensasjonsloven om at fylkeskommunale skoler ikke gis kompensasjon dersom internatdelen leies ut til andre enn skolenes egne elever.

De nærmere detaljene om endringsforslagene i statsbudsjettet kan leses her:
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte--avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene/9-Merverdiavgift-kap-5521-post-70-/


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle