Til innhold

Spørsmål om overdragelse av justeringsrett

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet - BFU 22/11


Publisert: 13. oktober 2011
Kategori:
1313.1010.11111111

En kommune som får overdratt et vann- og avløpsanlegg kan overta justeringsrett for inngående merverdiavgift på anlegget. Et anlegg som utbygges i flere etapper over flere år ble ansett som flere kapitalvarer. Justeringsperioden for hver kapitalvare løper fra det blir gitt midlertidig brukstillatelse. For deler av anlegget som var tatt i bruk uten brukstillatelse, ble justeringsperioden likevel ansett å løpe fra anlegget ble tatt i bruk.


ANONNSØRER

chevron-down