Spørsmål om overdragelse av justeringsrett

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet – BFU 22/11

Publisert:

Merverdiavgift

En kommune som får overdratt et vann- og avløpsanlegg kan overta justeringsrett for inngående merverdiavgift på anlegget. Et anlegg som utbygges i flere etapper over flere år ble ansett som flere kapitalvarer. Justeringsperioden for hver kapitalvare løper fra det blir gitt midlertidig brukstillatelse. For deler av anlegget som var tatt i bruk uten brukstillatelse, ble justeringsperioden likevel ansett å løpe fra anlegget ble tatt i bruk.