Skatt

Høringssvar ang. drosjesentraler

Høring-forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning m.v. til skatte- og avgiftsmyndighetene. NKKs høringssvar: Tilgang til innrapporterte skiftdata vil gi skatteoppkreverne verdifull informasjon i forbindelse med arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkrevers erfaringer viser at mangelfull lønnsinnberetning er et problem i drosjenæringen. I høringsforslaget vektlegges informasjon til bruk for de statlige skatte- og avgiftsmyndighetene.

Les mer »

Godskriving av forskuddstrekk

SKD-melding nr. 12/11 I meldingen redegjøres det for gjeldende regler og vilkår for godskriving av det forskuddstrekket som arbeidsgivere eller andre trekkpliktige er forpliktet til å foreta ved utbetaling av lønn eller andre trekkpliktige ytelser. Videre gir meldingen retningslinjer for når godskriving av forskuddstrekk kan nektes Les om godskriving av forskuddstrekk hos Skatteetaten

Les mer »