Skatt

Samlet storting avviste statliggjøring

https://www.youtube.com/embed/SidgQ5PS1Jg?rel=0&showinfo=0 På Stortingets siste dag kom den endelige konklusjonen: Et samlet Storting sa nei til statliggjøring av skatteoppkrevingen. Finansdepartementets forslag vakte debatt både i behandlingen av lovdelen av budsjettet og i diskusjonen om budsjettpostene. Det ble stilt spørsmål ved om saken nå er avgjort eller om vedtaket bare innebærer en utsettelse. En regjering står alltid

Les mer »

Ny Skatteoppkreverinstruks

NKK og Oslo kemnerkontor er invitert av Skattedirektoratet til å kommentere forslag til ny Skatteoppkreverinstruks. Vår frist for kommentarer til forslaget er satt til 5. oktober 2013. Fagutvalg skatt imøteser gjerne kommentarer innen 27. september. Forslag sendes til lasse.hunsrod@bergen.kommune.no, så vil fagutvalget sy innspillene sammen med NKKs uttalelse. Medlemmene som ønsker å se dokumentene for

Les mer »