Skatt

Manglende konsekvensutredning ved sentralisering av skatteoppkreverfunksjonen

Stortinget vedtok i desember 2019 at skatteoppkreveren skal overføres til skatteetaten fra 1. juni 2020. Tiltakene som ble satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 har medført at selve overføringen av skatteoppkreveren utsettes til 1. november 2020. I pressemeldingen som ble sendt ut 19. mars begrunnes utsettelsen med at både Skatteetaten og kommunene

Les mer »

Overraskende omkamp

Et samlet Storting sa for få måneder siden nei til regjeringens forslag om å statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen. I forslaget til statsbudsjett for 2016 inviterer Finansdepartemenet til omkamp – uten at reformen er endret på noe punkt eller at Stortingets spørsmål om konsekvenser av reformen er besvart.

Les mer »
Rull til toppen