Meld deg på i dag

Innhold:
Kursdeltakerne skal etter kurset være i stand til å saksbehandle, kalkulere, budsjettere og regnskapsføre kommunale selvkosttjenester i egen kommune eller et selskap med ansvar for hele eller deler av disse tjenestene.

Kurset består av en blanding av teori og praktiske tips med henvisninger til KRD sine reviderte retningslinjer for selvkost, samt dommer og uttalelser innenfor saksområdet.
Kurset gjennomgår regnskapsmetoder som gjør det mulig budsjettere og regnskapsføre et fullstendig selvkostregnskap i kommunens internregnskap samtidig med korrekt KOSTRA regnskap og rapportering.

Målgruppe
Økonomisjefer, regnskapssjefer og økonomimedarbeidere. Ledere og saksbehandlere på teknisk eller andre avdelinger i kommunen eller selskap som jobber med selvkostfinansierte tjenester.

Foreleser
Stein Kittelsen har 16 års erfaring som økonomisjef i Bjerkreim og Gjesdal kommune. Faglig bakgrunn er 4 årig utdannelse innen offentlig administrasjon og økonomi fra Høgskolen i Agder. Han var i 10 år NKK sin representant i KOSTRA regnskapsgruppen. Også vært medlem av KOSTRA selvkostgruppen og KOSTRA samordningsrådet. Kittelsen ble i 2002 kåret til Årets Kommunaløkonom av NKK. Stein Kittelsen er til daglig økonomisjef i Klepp kommune.

Kurssteder:

StedDato 
Førde17. mar. 2015Meld på
Gardermoen9. sept. 2015Meld på

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle