Revidert statsbudsjett 2016 – forslag om endringer av kompensasjonsloven

Regjeringen varsler i revidert statsbudsjett for 2016 at kompensasjonsloven kan bli utvidet slik at også borettslag og sameier kan bli ansett som kompensasjonsberettigede.

Publisert:

Skrevet av:

Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS
Merverdiavgift

Videre varsler regjeringen at den ønsker å utvide kompensasjonsordningen til å omfatte internatdelen til private skoler som etter dagens forvaltningspraksis ikke er kompensasjonsberettiget.

Det forslaget som trolig vil påvirke kommunal og fylkeskommunal sektor i størst grad er at regjeringen varsler at den skal vurdere om det skal gjøres endringer i konkurransebestemmelsen i kompensasjonsloven. Konkurransebestemmelsen fastslår at det ikke gis kompensasjon dersom kommuner eller fylkeskommuner driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med aktører som ikke har kompensasjonsrett. Regjeringen vurderer å myke opp noe på bestemmelsen i lys av de pågående kultur- og konserthussakene.

Regjeringen vil komme tilbake til disse sakene i statsbudsjettet for 2017 (som legges frem i oktober i år).