Renteinntekter og avsetning til investeringsfond

KMD har svart Krødsherad kommune ang. renteinntekter og avsetning til investeringsfond.

Se svarbrev fra KMD

Rull til toppen