Til innhold

Regnskapsmessig håndtering av OPS

GKRS har fastsatt et notat om regnskapsmessig håndtering av offentlig-privat samarbeid (OPS). Notatet omtaler ulike former for OPS og regnskapsmessige problemstillinger knyttet til de ulike formene.


Publisert: 21. juni 2016
Kategori:
2121.0606.16161616

ANONNSØRER

chevron-down