Generalsekretær i NKK, Asbjørn O. Pedersen og NKKs styreleder Gerd Signe Eieland ønsker velkommen til jubileum i desember 2019.

9. desember 2019 fyller NKK 100 år

– du inviteres til jubileumsfest og konferanser!

9. desember 2019 fyller NKK 100 år

– du inviteres til jubileumsfest og konferanser!

d
t
m
s

Regnskapskonferansen 2019

– Oslo 9. og 10. desember

NKK har gjennom snart 100 år jobbet for å øke faglig kunnskap og kompetanse innen skatt og kommunalt regnskap. 9. desember fyller vi 100 år og markerer dagen med jubileumsfest og konferanser to dager til ende, og du er invitert.

Pump, prakt og kunnskap
Den tradisjonelle Regnskapskonferansen arrangeres i år parallelt med Kemnerkonferansen på nye Clarion Hotel The HUB i Oslo. Første konferansedag avsluttes med en 100 års markering utenom det vanlige. Konferanseprogrammene jobbes det fortløpende med, men allerede nå har vi foredragsholdere som Nina Teig, Charlotte Herje og Asbjørn O. Pedersen på programmet. Følg med, eller meld deg på allerede i dag!

Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi
Alle kommuner vil være innovative. Men kan innovasjonsiveren ta overhånd? Vi må tørre å snakke om innovasjonens skyggesider, slik at vi ikke risikerer å parkere alle faglige innvendinger som endringsuvillighet. Terra-kommunene var i sin tid innovative i sin finansforvaltning. De ønsket forutsigbare inntekter, men det endte med økonomisk kollaps. Kan vi risikere at dette skjer igjen?

Tolga-saken – ett år etter
Kommuner skal årlig rapportere antall personer med psykisk utviklingshemming. Feilrapportering kan få store konsekvenser både for bruker og kommunen om dette ikke gjøres korrekt.

Hvilke svakheter og risikoer ved ordningen avdekket granskningene som ble gjennomført i begynnelsen av 2019, og har det resultert i endringer?

Godt nytt regnskapsår
Regnskapsåret 2019 er det siste året med gammel budsjett- og regnskapsforskrift. Åge Sandsengen og Asbjørn O. Pedersen vil med praktiske eksempler vise hva som er nytt fra 1.1.2020.

Er din kommune klar for SAF-T?
Verden blir stadig mer digitalisert, og norske skattemyndigheter ønsker enklere tilgang til bedriftenes regnskapsmaterial. Digitale innsendinger og analyser av data vil bli den nye hverdagen for de aller fleste bedrifter. SAF-T (Standard Audit File-Tax) vil bli obligatorisk fra 1. januar 2020. Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten. Er din virksomhet klar?

  1. Hva er hensikten bak å innføre SAF-T?
  2. Hvordan er Saf-T filen bygget opp, hva inneholder den av data?
  3. Hvordan kan vi lese en SAF-T fil?
  4. Hvordan avviker SAF-T fra måten vi henter inn økonomisk informasjon på i dag?
  5. Hvilke forretningsmuligheter ligger i SAF-T.
    1. Analyse av virksomheten
    2. Analyse på tvers av virksomheter

Program – Regnskapskonferansen

Mandag 9. desember

09.00 Registrering, m/ kaffe

10.00 Åpning

10.15 Nyheter fra GKRS, ved Charlotte Herje, kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15 Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi, ved Ailin Aastvedt, Seniorforsker og statsautorisert revisor, Telemarksforsking og Charlotte Sørensen, Høgskolen i Østfold

12.15 KOSTRA timen, ved Nina Teig, økonomisjef i Trøgstad kommune

13. 00 Lunsj

14.15 Tolga-saken – ett år etter, ved Morten Alm Birkelid, daglig leder av Hedmark Revisjon IKS

15.15 Godt nytt regnskapsår, ved Åge Sandsengen, Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune og Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK

16.15 Godt nytt regnskapsår fortsetter.

17.00 Slutt for dagen

19.00 NKK inviterer til apertiff

19.30 NKK feirer 100 år – festmiddag

Tirsdag 10. desember

09.00 Regnskapsbransjen i et bærekraftig fugleperspektiv inn i fremtiden, ved Håkon Skaug, Kraby Konsølting

10.00 Slik blir din nye pensjon, ved Vidar Pedersen, Aon

11. 00 SAF-T unødvendig byråkrati – eller uante forretningsmuligheter?, ved Steve Cole, Prisolve AS

12.15 Politikk utenfor Ring 3, ved Eivind Undrum Jacobsen, journalist i NRK Nordland

13.00 Lunsj

14.15 Vi åpner den tiende luken i adventskalenderen, og hvem kommer ut?

15.00 Slutt

Pris

Medlemmer:

A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 6 400,-

B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting, kr. 5 100,-

C: Konferansen, lunsj og festmiddag – ikke overnatting, kr. 5 600,-

Ikke-medlemmer

A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 6 900,-

B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting, kr. 5 600,-

C: Konferansen, lunsj og festmiddag – ikke overnatting, kr. 6 100,-

Kurstid
9. desember 2019, kl. 10.00 – 17.00
10. desember 2019, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Påmeldingsskjema:

Påmeldingen er stengt!

Rull til toppen