Regnskapsinfo 1/16

Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven for merverdiavgift av mva-meldingen. Dette brevet tar for seg endringer som berører kommunene, og hvilke forberedelser kommunene må gjøre.

  • Endringer i regnskapet
  • Nye regler for merverdiavgift ved import
  • Ingen endringer i regler for kompensasjon ved vareinnførsel
  • Når kommunen ikke er mva-registrert
  • Når kommunen er mva-registrert
  • Viktige forberedelser høsten 2016

Publisert:

Viktig informasjon til alle virksomheter i kommunal sektor
Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven for merverdiavgift av mva-meldingen. Dette brevet tar for seg endringer som berører kommunene, og hvilke forberedelser kommunene må gjøre.

Endringer i regnskapet
Fra 1. januar 2017 må regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset det nye skjemaet. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens nye og endrede poster.

Nye regler for merverdiavgift ved import
Fra årsskiftet kommer også ny ordning for merverdiavgift ved innførsel av varer. Alle som leverer omsetningsoppgaven i dag, det vil si de som er mva-registrerte, skal føre innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen.

Denne ordningen medfører også at kommunen/enheten selv må beregne, bokføre, dokumentere og rapportere innførselsmerverdiavgift ut fra tolldeklarasjonen mv. Dette krever ny kompetanse og nye rutiner.

Ingen endringer i regler for kompensasjon ved vareinnførsel
All vareinnførsel til en mva-registrert kommune skal innberettes i mva-meldingen – også anskaffelser til ikke-avgiftspliktig del av virksomheten. Kommunen kan etter vanlige regler kreve mva-kompensasjon for påløpt innførselsmerverdiavgift.

Når kommunen ikke er mva-registrert
I noen kommuner er hovedenheten ikke mva-registrert. Dette gjelder f eks Oslo kommune. Noen av enhetene i Oslo kommune er likevel mva-registrert. Disse mva-registrerte enhetene med sine underenheter og organisasjonsledd leverer omsetningsoppgave i dag, og de skal levere den nye mva-meldingen fra 2017. Disse skal også beregne, bokføre og rapportere merverdiavgift på innførsel av varer etter nye regler.

Dersom hovedenheten i Oslo kommune importerer varer, skal innførselsmerverdiavgiften som før rapporteres i tolldeklarasjonen og betales ved grensepassering. Det er fordi hovedenheten ikke er registrert for merverdiavgift og omfattes dermed ikke av nye regler.

Når kommunen er mva-registrert
I de fleste kommuner er hovedenheten mva-registrert selv. Dette gjelder f eks Bergen kommune. Alle underenheter og organisasjonsledd som er knyttet til Bergen kommune i Merverdiavgiftsregisteret og Enhetsregisteret er da omfattet av mva-registreringen. Dette gjelder også kommunale foretak. At en underenhet har særskilt regnskap spiller ingen rolle.

Bergen kommune med alle underenheter og organisasjonsledd skal dermed beregne, bokføre og rapportere merverdiavgift på innførsel av varer etter nye regler.

Viktige forberedelser høsten 2016

  • Sørg for at regnskapssystemet er oppdatert og satt opp med nye konti og mva-koder. Om systemleverandør ikke har gitt informasjon, ta kontakt med dem.
  • Informere berørte ansatte om endringer i bokføringsforskriften.
  • Informere berørte ansatte om ny ordning for innførselsmerverdiavgift.
  • Sikre tilstrekkelig kompetanse for å beregne, bokføre, dokumentere og rapportere innførselsmerverdiavgift, og utarbeide nye rutiner.

Mer informasjon hos Skatteetaten: www.skatteetaten.no/mva-melding
For konkrete spørsmål kan du kontakte odin@skatteetaten.no