Til innhold

Regnskapsinfo 2/22

Pensjonsforpliktelse og arbeidsgiveravgift i kommuneregnskapet

KDD har i brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS uttalt at dersom pensjonsmidler er større enn pensjonsforpliktelser skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift av mellomværende.


Publisert: 3. mai 2022
Kategori:
0303.0505.22222222

ANONNSØRER

chevron-down