NKK informerer - Regnskapsinfo 1/18

16. mai 2018

Regnskapsinfo

Regnskapsinfo sendes på e-post til medlemmer og tidligere kursdeltakere hos NKK.
Ønsker du å abonnere på e-post?

Slipper å lage justeringsavtaler ved overdragelse av vann- og avløpsanlegg ved sammenslåing og deling av kommuner.
Kommunene slipper å lage justeringsavtaler ved overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg ved sammenslåinger og delinger av kommuner. Dette fremgår av revidert statsbudsjett som ble lagt fram 15. mai. Utdrag fra revidert statsbudsjett angående dette punktet er vedlagt.
Departementet foreslår at endringene blir satt i kraft straks og med virkning fra 1. januar 2017.

Les teksten fra revidert nasjonalbudsjett

Rull til toppen