Referat fra møte mellom NKK og Skattedirektoratet

NKK hadde den 26. juni 2017 et med Skattedirektoratet. Du kan lese om sakene i vedlagte referat.
Rull til toppen