Til innhold

Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert forklaringer til standard kontoplan for regnskapsrapporteringen i KOSTRA for regnskapsåret 2022.


Publisert: 7. november 2022
Kategori:
0707.1111.22222222

ANONNSØRER

chevron-down