Program - Kemnerkonferansen

Mandag 9. desember

09.00 Registrering, m/ kaffe

10.00 Åpning

10.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler ved foredragsholdere fra Oslo kemnerkontor

11.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler fortsetter

12.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», ved Øystein Hillestad, Oslo kemnerkontor

13. 00 Lunsj

14.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», fortsetter

15.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne - kemnerens historie, ved advokat Jan Grønnerud

16.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne - kemnerens historie fortsetter

17.00 Slutt for dagen

19.00 NKK inviterer til apertiff

19.30 NKK feirer 100 år - festmiddag

Tirsdag 10. desember

09.00 Regnskapsbransjen i et bærekraftig fugleperspektiv inn i fremtiden, ved Håkon Skaug, Kraby Konsølting

10.00 Slik blir din nye pensjon, ved Vidar Pedersen, Aon

11. 00 SAF-T unødvendig byråkrati - eller uante forretningsmuligheter?, ved Steve Cole, Prisolve AS

12.15 Politikk utenfor Ring 3, ved Eivind Undrum Jacobsen, journalist i NRK Nordland

13.00 Lunsj

14.15 Vi åpner den tiende luken i adventskalenderen, og hvem kommer ut?

15.00 Slutt

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle