Til innhold

Kriteriene for NKK-godkjent finansforvalter

Landsstyret har nå vedtatt kriteriene for å bli NKK godkjent finansforvalter.

Ordningen med NKK godkjent autorisasjon for de som jobber med kommunal finansforvaltning gjennomføres fra 1. juni 2009.

1. For å få autorisasjon kreves:

a) Vedkommende som skal bli godkjent må drive med finansforvaltning. Det er ikke noe krav om at man må være ansvarlig.

b) Man må ha minst 30 studipoenggivende kurs innenfor finansforvaltning.

2. Det er ikke noe krav om at man bør være NKK medlem for å bli godkjent.

3. I løpet av hver 3 års periode må den enkelte selv ha sørget for å ta etterutdanning tilsvarende 6 kursdager innenfor finansforvaltning. Kurs gjennom andre arrangører vil også bli godkjent under forutsetning at det retter seg mot finansforvaltning.

4. NKK sekretariat administrerer ordningen og gir godkjenning i tråd med ovennevnte kriterier. Den enkelte må selv fylle ut opplysninger før godkjenning gis.

5. NKK sekretariatet får fullmakt til å ta et administrasjonsgebyr for å dekke de faktiske utgifter ved godkjenning av ordningen. Sekretariatet gis fullmakt til å fastsette dette beløpet.

Klikk her for å søke om NKK-godkjent finansforvalter

ANONNSØRER

chevron-down