Til innhold

Om Kommunal Økonomi

Utgiver
NKK
Akersgata 41
0158 OSLO

Ansvarlig redaktør/annonser
Asbjørn O. Pedersen
Telefon: +47 91 11 71 18
E-post: asbjorn.o.pedersen@nkkf.no

Abonnement og adresseendring
Lasse Tjernsbekk
Telefon: +47 90 50 78 87
E-post: lasse@nkkf.no

Annonsepriser:
1/1 side 7.000,-
1/2 side 5.000,-
1/3 side 3.000,-

Alle priser er eks. mva. Rabatt ved flere innrykk

Se annonsemål

Utgivelser
Kommunal Økonomi utgis den 15. i hver måned. Ingen utgivelse i juli og august. (10 nummer).
Frist for levering av stoff den 25. måneden før.

Klikk her for å bestille abonnement

ANONNSØRER

chevron-down