Til innhold

Se våre produkter nedenfor

Finanshåndboka, 
1 utg.

Finanshandboka går inn i temaer som:

 • Lovverk og forskrift
 • Begreper
 • Finansforvaltning
 • Gjeldsforvaltning
 • Garantier
 • Risiko
 • Strategier, rutiner og rapportering

Finanshåndboka finnes også som elektronisk versjon.
Du kan bestille den her.

Gå til bestilling

Kommuneregnskapet, 
8. utg.

8. utgave er totalt omarbeidet og er oppdatert med:

 • Ny kommunelov (2018)
 • Nye budsjett- og regnskapsforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye økonomiforskrifter (gjeldende fra 2020)
 • Nye regler for interkommunalt samarbeid
 • Nye notekrav til årsregnskapet
 • Oppdaterte regnskapsstandarder (KRS-er)
 • Forslag til regnskapsstandard for konsolidert regnskap (høring)
 • Bearbeidet rammeverk og grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Ny havne- og farvannslov med regler om avgifter og gebyrer

Boka har som mål å gi innsikt i kommunenes regnskapssystem, men den skal også være et oppslagsverk for praktisk veiledning og eksempler.

Gå til bestilling

Kommunal Økonomi

Hold deg oppdatert med Kommunal Økonomi!

Bladet Kommunal Økonomi er det eneste fagbladet som dekker alle områder innen økonomi og skatteinnfordring. Gjennom 10 årlige numre kan du holde deg oppdatert på hva som skjer innen NKKs fagområde.

Kommunal Økonomi holder høyt faglig nivå og gir deg:

 • Faglige spørsmål
 • Faglige problemstillinger
 • Oppdaterte lovendringer

Et abonnement koster kr 790,- i året (10 nummer).

Annonsere i Kommunal Økonomi? Klikk her

Gå til bestilling

Note- og avstemmingsverktøy

NKKs note- og avstemninsgverktøy inneholder alle pliktige noter og et fullstendig avstemningsverktøy. Verktøyet er bygd opp i Excel.

Gå til bestilling

Økomomireglement

Pakken inkluderer et komplett økonomireglement. Hvert enkelt reglement leveres i word-format, slik at det er enkelt å gjøre egne tilpasninger. Reglementene er oppdatert for ny kommunelov med forskrifter.

Følgende reglement inngår:

 • Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
 • Reglement for økonomiplan
 • Reglement for budsjett
 • Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
 • Reglement for investeringsprosjekt
 • Reglement for anvisning
 • Reglement for utlån
 • Reglement for nedskriving av tap
 • Reglement for disponeringsfullmakten
 • Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
 • Reglement for strykninger
 • Reglement for finansiering av investeringer
 • Reglement for låneopptak
Gå til bestilling

Selvkostverktøy

NKK har i forbindelse med kurset i selvkost utviklet en modell for regnskapføring av selvkost i kommunenes internregnskap. Veiledningshefte er revidert slik at det er i samsvar med gjeldende regler fra 2021. Metoden sikrer dokumentasjon av selvkost i samsvar med KOSTRA, regnskapsforskriftene og veileder til forskrift om selvkost H-2465. Veiledninger gjennomgår alle temaer som er omtalt i departementets veileder og er oppbygd i samsvar med den.

Sammen med veiledningsheftet leveres det et regneark som beregner til interne fordelinger, kalkulatoriske renter etc. og bokføring av av disse.
Kjøp av modellen gir løpende oppdateringer, minimum årlig, i samsvar med endringer i regler, KOSTRA etc.

Modellen er ment som et enkelt verktøy som ikke krever ekstra hjelp. Dersom behov og ønske om ytterligere hjelp kan vi formidle det.

Heftet inneholder bl.a:

 • Beskrivelse av indirekte driftskostnader og hvordan disse kan bokføres slik at regnskap er i samsvar med Kostra og regnskapsreglene.
 • Bokføring av pensjon inkl. premieavvik og bruk av premiefond i selvkost.
 • Bokføring av kalkulatoriske renter, avskrivninger og gevinst/tap ved salg av anleggsmidler.
 • Bokføring av overskudd og fremførbart underskudd.
 • Definisjon på utplukk til noteopplysninger fra regnskapssystem.
Gå til bestilling

Sjekkliste

Har du husket alt? NKKs Sjekkliste lister opp alle momenter i årsoppgjøret. Listen leveres i word-format og gjør det enkelt å kontrollere hva som er gjort.

Inneholder følgende sjekklister:

 • Sjekkliste noter og årsberetning
 • Sjekkliste øvrige forhold
 • Sjekkliste KOSTRA
 • Sjekkliste finansforvaltning
 • Sjekkliste dokumentasjon av balansen
 • Sjekkliste periodisering
 • Sjekkliste strykninger
 • Sjekkliste avstemning av økonomiske sammenhenger og kretsløp
Gå til bestilling

NKK-godkjent regnskapsfører og 
NKK-godkjent finansforvalter

Under finner du søknadsskjema til NKK-godkjent regnskapsfører og NKK-godkjent finansforvalter.

NKK-godkjent regnskapsfører og NKK-godkjent finansforvalter 

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent regnskapsfører og NKK-godkjent finansforvalter.

NKK-godkjent regnskapsfører

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent regnskapsfører.

kr. 500

+ MVA
Les mer og søk

Fornying NKK-godkjent regnskapsfører

Her finner du søknadsskjema for å fornye din NKK-godkjent regnskapsfører godkjenning.

kr. 500

+ MVA
Les mer og søk

NKK-godkjent finansforvalter

Her finner du søknadsskjema til NKK-godkjent finansforvalter.

kr. 500

+ MVA
Les mer og søk

ANONNSØRER

chevron-down