Planlagt omgjøring av foreløpige kommunale regnskapsstandarder til endelige

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk informere om at følgende foreløpige standarder planlegges gjort om til endelige i løpet av året.


Publisert: 23. juni 2015
Kategori:
2323.0606.15151515

I tillegg har foreningen startet opp en gjennomgang av KRS nr. 4 (F) Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Dette er ikke en sendt på høring, men foreningen mottar gjerne innspill til disse standardene eller andre standarder og notater.

En endelig kommunal regnskapsstandard (KRS) utgis etter at regnskapsbrukerne har fått anledning til å erverve praktiske erfaringer med en foreløpig standard, og eventuelt formidle disse erfaringene til foreningen. En foreløpig standard skal virke for minimum ett årsregnskap.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle