Periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid

GKRS har mottatt en henvendelse med spørsmål om periodisering av overført ferie og fleksibel arbeidstid.

Publisert:

Kommuneregnskap

Vurdering

GKRS’ vurdering er at utnyttelse av den fleksibilitet i avvikling av arbeidstiden, som er en regulert del av lønnssystemet i kommunene, ikke har regnskapsmessig betydning for hvorvidt en ansatt har levert de ytelsene som vedkommende er forpliktet til i henhold til arbeidsavtalen. Rammeverkets drøftelse av tidspunkt for regnskapsføring av lønn og godtgjørelser tilsier derfor ikke at denne type avvik fra normal arbeidstid skal periodiseres i kommuneregnskapet. Etter vår erfaring er det heller ikke praksis i kommunene at det settes av for denne type forpliktelser i regnskapet. Det er derfor ikke etablert en praksis som tilsier at periodisering av slike forhold er god kommunal regnskapsskikk.