Kommende kurs

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan funn i kontrollrapporter skal følges opp. I forkant av kurset vil det bli sendt ut en (fiktiv) rapport etter kontroll i et konkursrammet selskap, men problemstillingene vil også i stor grad ha gyldighet for rapporter utenfor konkurssituasjonen.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

Kurs i kommunesammenslåing

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Den 9. desember 2019 fyller NKK 100 år. Dette markerer vi med å en kombinert Kemner – og. regnskapskonferanse på Clarion The Hub i Oslo.  Det blir markering av på jubileumet på kvelden den 9. desember.

Aktuelt

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

NKK har sendt brev til Finansdepartementet og finanskomiteen på Stortinget. I brevet ber vi Regjeringen og Stortinget om å gjennomføre de samme endringene i reglene om justering i merverdiavgiftsloven som Regjeringen foreslår i merverdiavgiftskompensasjonsloven.

Les mer »

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250