Kommende kurs

Fra 2020 gleder den nye kommuneloven med ny forskrift. På dette dagskurset vil du få en generell gjennomgang av hva som er nytt.

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan funn i kontrollrapporter skal følges opp. I forkant av kurset vil det bli sendt ut en (fiktiv) rapport etter kontroll i et konkursrammet selskap, men problemstillingene vil også i stor grad ha gyldighet for rapporter utenfor konkurssituasjonen.

Kurset gir grunnleggende innføring i de mest brukte metoden for hvordan man økonomisk kan analysere og rangere prosjekter i kommunal sektor.

INKASSODAGENE er konferansen for deg som jobber med innkreving av kommunale krav. I to dager får du påfyll av kunnskap og faglig utveksling med kollegaer fra hele landet.

KONTROLL er konferansen for deg som jobber med arbeidsgiverkontroll. 

Kurset omhandler merverdiavgiftsreglene som gjelder ved oppføring, drift, utleie og overdragelse av fast eiendom.

Kurs i kommunesammenslåing

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Kurset tar for seg momenter ved kommunesammenslåing.

Den 9. desember 2019 fyller NKK 100 år. Dette markerer vi med å en kombinert Kemner – og. regnskapskonferanse på Clarion The Hub i Oslo.  Det blir markering av på jubileumet på kvelden den 9. desember.

Aktuelt

Årets kommunaløkonom for femtende gang

Nå har du igjen anledning til å være med på å foreslå kandidater til ” Sticos og NKK sin pris – Årets kommunaløkonom ”. Nå kan man også komme med forslag på kandidater som ikke har sitt virke i kommunene, men som har gjort seg bemerket innen fagfeltet kommunal økonomi.

Les mer »
NKK | Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund | Kurs og konferanse | Veien til viten

Nytt notat fra GKRS: Notat om kommunesammenslåinger

GKRS har fastsatt notat om regnskapsmessige problemstillinger knyttet til kommunesammenslåinger. Foruten sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner, omhandler notatet også grensejusteringer og deling av kommuner, uavhengig av om det gjøres i forbindelse med kommunesammenslåing eller ikke.

Les mer »

Kommunesammenslåinger og justering av merverdiavgift

[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]Er kommunesammenslåing en justeringshendelse i mva-reglenes forstand? Slik har Skattedirektoratets vurdert spørsmålet om kommunesammenslåingen mellom Andebu kommune, Stokke kommune og Sandefjord fra 1. januar. Siden dette spørsmålet er relevant for de kommunesammenslåinger som kommer ba Skattedirektoratet Finansdepartement i et brev av 2. november 2016 om å vurdere om en kommunesammenslåing er en overdragelse i

Les mer »

Annonser

STCO_0052_kostra_300x250