Til innhold

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud

Kurs og konferanser

Vi tilbyr kurs, konferanser og høgskolestudier innenfor kommuneøkonomi, kommuneregnskap og kommunal innfordring.
Se hele vårt kurstilbud
Høgskolestudier - NKKskolen grunnleggende kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2023
Høgskolestudier - NKKskolen videregående kommuneregnskap
3 samlinger høsten 2023
Konkurs
31. august 2023
Kurs i selvkost
4. september 2023
Regnskapsstandarder
5. september 2023
Høgskolestudier - NKKskolen Merverdiavgift
2 samlinger høsten 2023

Annonser

Aktuelt

Annonsører

Aktuelt

Annonsører

ANONNSØRER

chevron-down