/Kommunal Finanshåndbok

Overordnete rammer

Finansforskriften pålegger kommunen å lage regler for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.


Publisert: 0606.0202.15151515

Innlånskostnadene har vesentlig betydning for kommuners økonomi. Forvaltning av finansielle passiva (gjeldsporteføljen) er således en viktig del av kommunens finansforvaltning med tanke på å oppnå lave lånekostnader og håndtering av risiko for renteendringer. I likhet med de øvrige forvaltningstyper, er det kommunestyrets ansvar å angi hvordan denne forvaltningen skal håndteres.

Finansreglementet skal angi rammer og begrensninger for forvaltningen av gjeldsporteføljen. Ny finansforskrift sier: ”Dette vil kunne være hvordan en skal forholde seg til markedets forventninger om framtidig rentenivå, hvordan en skal tilpasse seg endringer i rentemarkedet, preferanser for valg mellom fast og flytende rente, valg av tidshorisont for eventuelle rentebindinger mv.”


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle