Til innhold

Orientering om nye regler for interkommunale selskaper - endringer i IKS-loven mv. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble endret i mai 2023, og det er fastsatt en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for IKS-ene.
Publisert: 12. september 2023
Kategori:
1212.0909.23232323

ANONNSØRER

chevron-down