Orientering om nye regler for interkommunale selskaper – endringer i IKS-loven mv. 

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble endret i mai 2023, og det er fastsatt en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for IKS-ene.

Publisert:

Kommuneregnskap