Oppdateringer fra GKRS

Foreningen GKRS hadde styremøte 9. desember 2021. Der ble det vedtatt oppdatering i notatene Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommunene og sokn i Den norske kirke, Skatteutgifter i kommuneregnskapet og Selvkost i kommuneregnskapet.


Publisert: 14. desember 2021
Kategori:
1414.1212.21212121

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle