Om avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Underordnet organ kan ikke foreta avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond utover det kommunestyret selv har bestemt. Om dette er budsjettert i skjema 1A, eller om man har brutto/netto budsjettering i skjema 1B sammen med et økonomireglement vil være styrende for hva man kan foreta seg i regnskapet.


Publisert: 29. juni 2010
Kategori:
2929.0606.10101010

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle