/Kommunal Finanshåndbok

Økonomiske opplysninger som bør inngå i konkurransegrunnlag

Tilbyderne i konkurransen bør vite mest mulig om kommunen gjennom konkurransegrunnlaget. Kommunen skal unngå forskjellsbehandling, og alle bankene bør ha lik informasjon om den potensielle kunden. Det er selvsagt ikke mulig at alle potensielle tilbydere skal få tilsvarende informasjon som avtalebanken har, men kommunen bør gjennom konkurransegrunnlaget vise til historikk når det gjelder likviditet og betalingsformidling (antall transaksjoner, innestående beløp, etc.).


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515
Kategori:

Kommunen bør i tillegg beskrive forventet utvikling i avtaleperioden når det gjelder likviditet og betalingsformidlingen. Dette arbeidet er viktig å gjøre så grundig som mulig, da beregningstallene en bruker for å beregne totalpriser fra de ulike tilbyderne skal bygge på den informasjonen en har gitt i konkurransegrunnlaget.

Hvis en eksempelvis har beskrevet en solid likviditet og en forventning om innskuddssituasjon mot banken i konkurransegrunnlaget, kan en få problemer i en eventuell klagesak dersom en i beregning av totalpris har gjort dette ut fra helt andre forutsetninger.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle