Ny veileder til KOSTRA-forskriften

Departementet har utarbeidet en veileder til den nye KOSTRA-forskriften (forskrift 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. og interkommunale selskaper (IKS)).
Veilederen inneholder departementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Publisert:

Kommuneregnskap