Ny merverdiavgiftslov med forskrift

Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) med senere endringer, jf. lov 11. desember 2009 nr. 129, trådte i kraft 1. januar 2010. Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) trådte i kraft samme dato.

Les SKD-melding nr. 5/10 - Ny merverdiavgiftslov med forskrift


Publisert: 21. april 2011
Kategori:
2121.0404.11111111

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle