Notater om grunnleggende prinsipper i kommuneregnskapet

Styret i GKRS avsluttet et omfattende arbeid 15.12.2011 ved å fastsette fire notater om det kommunale regnskapssystemet. Notatene beskriver de hovedhensyn som ligger til grunn for kommuneregnskapet og de grunnleggende regnskapsprinsippene det bygger på. Formålet med notatene er å gi en overordnet beskrivelse av kommuneregnskapet og dets faglige fundamentet som gir rammer for tolkning og utvikling av regnskapsanbefalinger. På den måte skal notatene bidra til å øke kvaliteten på regnskapene i kommunal sektor.


Publisert: 20. desember 2011
Kategori:
2020.1212.11111111

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle