Notat – Skatteutgifter i kommuneregnskapet

Kommuner er bare skattepliktige på et fåtall områder. Etter innføring av skatteplikt for kommuner på håndtering av næringsavfall, har skatteplikt blitt aktuelt for flere kommuner. De kommunale regnskapsreglene regulerer ikke regnskapsføring av skatteutgifter spesielt. GKRS har derfor fastsatt et notat hvor den regnskapsmessige behandlingen av skatteutgifter i kommuneregnskapet drøftes.

Publisert:

Kommuneregnskap