Notat – Opphevelse av kommunale boligstiftelser

Styret i GKRS har fastsatt notatet “Opphevelse av kommunale boligstiftelser”. Bakgrunnen for notatet er den midlertidige adgangen til å oppheve kommunale boligstiftelser som følger av stiftelsesloven kapittel 6A. I notatet drøftes den regnskapsmessige behandlingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til kommunene ved opphevelse av kommunale boligstiftelser.

Publisert:

Kommuneregnskap