Notat om selvkost og endringer i KRS 3

GKRS har publisert et notat om selvkost. Notatet drøfter GKRS hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap.

Publisert:

Kommuneregnskap

Styret i GKRS har også vedtatt en endring i KRS 3. Du finner oppdatert versjon her.