Notat om selvkost og endringer i KRS 3

GKRS har publisert et notat om selvkost. Notatet drøfter GKRS hvordan bestemmelsene om selvkost innvirker på kommunens årsregnskap.


Publisert: 7. mai 2018
Kategori:
0707.0505.18181818

Les notatet her

Styret i GKRS har også vedtatt en endring i KRS 3. Du finner oppdatert versjon her.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle