Mål

Kurset er et grunnleggende kurs innen merverdiavgift i kommunale virksomheter, og skal gi studentene inngående kunnskap om hovedtrekkene innen kommunal merverdiavgift. Videre skal det gis fordypning i utvalgte sentrale emner.

Gjennom studiet skal studentene:

 • Tilegne seg bred innsikt i de grunnleggende prinsippene for merverdiavgift og kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner

Styrke sin kunnskap om følgende emner:

 • Hvilke vilkår som stilles til en avgiftspliktig virksomhet
 • Unntak fra avgiftsplikten
 • Virkning av at en virksomhet er avgiftspliktig

Studentene skal også tilegne seg kunnskap om:

 • Kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner
 • Begrensningene i kompensasjonsretten
 • Reglene omkring kapitalvarer og justering av kompensert merverdiavgift
 • Fradragsretten og retten/plikt til å justere inngående avgift vedrørende kapitalvarer
 • Skaffe seg forståelse for grunnleggende kommunale avgiftsforhold
 • Utvikle studentene til å inneha en praktisk metode for å tilnærme seg og løse konkrete avgiftsspørsmål i kommunale/fylkeskommunale virksomheter.

Innhold

Kurset er organisert i følgende delemner:

1. Oversikt over avgiftssystemet og innføring i metode ved løsning av praktiske merverdiavgiftsspørsmål.

Studentene vil få en grundig oversikt over merverdiavgiftssystemet innen kommunal sektor, både merverdiavgiftssystemet og systemet for kompensasjon av betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner.

Det vil bli gitt en oversikt over myndighetene og myndighetsnivå innen merverdiavgift. Herunder også kompetanseforholdet mellom utøvende etat/avdeling og egen revisjon.

Studentene skal få inngående kunnskap om hovedreglene i avgiftsregelverket. Hvordan disse er å forstå innenfor områdene:

 • Registreringsplikt
 • Vilkårene for registrering i avgiftsmanntallet
 • Sentrale begreper innen merverdiavgiftsloven
 • Avgiftspliktig omsetning og unntakene fra hovedregelen

2. Virkningene av at en virksomhet er avgiftspliktig.

Studentene vil få en grundig innføring i hovedregelverket for en avgiftspliktig virksomhet. Derigjennom vil studentene bli satt i stand til å håndtere kommunale merverdiavgiftsspørsmål.

Emner som blir behandlet er bl.a:

 • Registrering
  • Ordinær registrering
  • Frivillig registrering
  • Forhåndsregistrering
  • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Krav som stilles til en avgiftspliktig virksomhet
 • Avgiftsoppgjøret
  • Utgående avgift
  • Inngående avgift
  • Korreksjoner
  • Oppgaveplikten
 • Fritakene fra avgiftsplikten

Studentene vil få inngående kjennskap til avgiftsspørsmål innen kommunale/ fylkeskommunale virksomheter.

3. Reglene om kompensasjon for betalt merverdiavgift

Studentene skal gis en grundig innføring i reglene om kompensasjon for betalt merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner. Dette tema vil omhandle hvem som er omhandlet av kompensasjonsordningen. Det vil bli gått grundig igjennom hva det kan kreves kompensasjon for og hvilke begrensninger som er lagt i reglene.

Videre vil forholdene rundt samlet innkjøpt til virksomheter med forskjellig avgiftsposisjon bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gjennomgått spesielle tema som:

 • Riktig tidspunkt for å kreve kompensasjon
 • Revisorbekreftelse
 • Foreldelse

Studiepoeng: 5

Organisering og arbeidsformer:
Forelesninger over 2 samlinger a 2 dager.
Forkunnskaper: Ingen

Vurdering:
Skriftlig eksamen over 6 timer. Man må ikke avlegge eksamen for å følge kurset.

Pensum:

• Advokat Ole-Jørgen Wilberg: Kommunal merverdiavgift og kompensasjon: 150 sider

• Skattedirektoratet: Merverdiavgiftshåndboken: 247 sider

• Gjems Onstad og Kildal: Kommentarutgave til merverdiavgiftsloven: 340 sider

• Eget kopihefte med fortolkningsuttalelser fra departementet: 60 sider

Pensumlittratur er inkludert i prisen og deles ut på første samling.

Foreleser

Advokat Bernt Ollestad jobber i Deloitte Advokatfirma AS ved kontoret i Trondheim og har nesten 30 års erfaring fra arbeid med merverdiavgift. Han har vært rådgiver både for private og offentlige virksomheter, og er en erfaren kursholder.

Kurssteder:

StedDato 
Gardermoen2. og 3. sept. og
26. og 27. okt.
Meld på
Førde16. og. 17. sept. og
9. og 10. nov
Meld på

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle