Til innhold

NKKs høringsvar til revidert KRS nr. 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen 

NKK støtter forslag til revidert kommunal regnskapsstandard nr. 7. Vi mener denne er langt mer oversiktlig og er skrevet på en mer forståelig måte.


Publisert: 15. november 2013
Kategori:
1515.1111.13131313

ANONNSØRER

chevron-down