NKK advarer mot statliggjøring

Lokal skatteinnkreving bør ikke ses isolert fra andre kommunale oppgaver. Det er forunderlig at regjeringen vil statliggjøre en kommunal oppgave samtidig som kommunereformen har motsatt mål. Det sier Gerd Signe Vigebo, leder i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) i en kommentar til finansminister Siv Jensens forslag om å statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen.

Publisert:

Aktuelt fra NKK

NKK mener det er naturlig med en diskusjon om organisering av skatteinnkrevingen, men at endringer i kommunalt ansvar bør sees i sammenheng med regjeringens kommunereform.

– Regjeringen ønsker som et ledd i kommunereformen å gi mer makt og flere oppgaver til større kommuner. Regjeringen har derfor satt ned et ekspertutvalg som skal se på oppgavefordelingen mellom stat og kommune. Jeg stiller meg undrende til at regjeringen foreslår å statliggjøre en kommunal oppgave før ekspertutvalget har lagt fram sine forslag, sier Vigebo.

Hun oppfordrer regjeringen til å sette forslaget sitt på vent slik at skatteinnkrevingen kan ses i sammenheng med den totale oppgavefordelingen.

– Vi håper at flertallet på Stortinget tar seg tid til å bli kjent med alle sidene av denne saken før beslutning tas.

Nærhet gir gode resultater

NKK stiller spørsmålstegn ved regjeringens påstand om at en statliggjøring vil føre til innsparinger.
– Kommunal skatteinnkreving har vist seg å være svært effektiv. Samtidig vet vi at staten ikke alltid er best i klassen. Vi inndriver med minst like gode resultater enn staten gjør selv.

Viktig styringsverktøy

Kommune-Norge har vært opptatt av at lokal skatteinnkreving fungerer som er viktig styringsverktøy for den kommunale økonomien.
– De lokale kemnerkontorene er tett på skattebetalerne, både de private og næringslivet. Vår erfaring er at kommunekemnerne på grunn av den lokale forankringen fanger opp utviklingstrekk i økonomien betydelig raskere enn hva man klarer på statlig nivå. Slik kan kommunene tidlig justere sin egen drift i tråd med utviklingen som kemnerkontoret løpende observerer, sier NKK-lederen.
– Regjeringen varslet i forrige uke at lavere skatteinngang så langt i år kan ramme kommuneøkonomien hardt. Dette er en trend som de lokale skattekontorene har sett for lengst.