Mvakompensasjon – foreldelse og særattestasjon

NKK har i et brev til Finansdepartementet tatt opp problemstillingene rundt foreldelsesfristen for momskompensasjon og lovens krav om særattestasjon for hver termin.


Publisert: 24. januar 2014
Kategori:
2424.0101.14141414

Les hele brevet under.

Oppdatert: Les svar

Vi har nå passert 10-års-jubileum for gjeldende lov om momskompensasjon. I den forbindelse ønsker vi å sende dette innspillet med to temaer som vi ofte hører omtalt blant våre medlemmer. Det første er foreldelsesfristen som jo er vesentlig kortere enn den som gjelder for ordinær merverdiavgift, jf komplovens § 10 mot den ordinære foreldelsesfristen for pengekrav på 3 år. Det andre er lovens krav om særattestasjon for hver termin, jf § 8. For ordinær mva finnes ingen tilsvarende attestasjon. Kontroll av merverdiavgiftsområdet inngår da i revisors generelle oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon og utstedelse av revisjonsberetning.

Vårt innspill går på at det nå kunne være på tide å ta en gjennomgang av dette med sikte på å få en likebehandling av merverdiavgiften uavhengig av hvilket lovgrunnlag den har. Vi ønsker da at merverdiavgiftslovens regler for oppgaven også innføres for kompensasjonen. Det vil si at det er ordinær foreldelse og ingen særattestasjon. Våre medlemmer uttrykker at det oppleves som unødvendig med forskjellige regler nå som vi har satt oss godt inn i reglene i kompensasjonsloven. Håndteringen av momsen og reglene rundt hva vi får godskrevet er jo rimelig like og alle kommuner har nå fått på plass gode rutiner som skiller mellom ordinær mva og kompensasjon. En del melder også at de oppfatter at også revisorene synes at disse særreglene ikke har noen betydning for riktigheten av innsendte krav, og at det dermed bare er en byråkratisk forvanskning og unødvendig tidsbruk. Vi har ikke tatt opp dette direkte med revisorene, men antar at NKRF kan si noe om departementet ønsker det.

Et tilfeldig eksempel på problematikken med den korte foreldelsesfristen var å lese i avisen Nordlys 9. januar i år. Der hevdes det at Troms Fylkeskommune taper millionbeløp på grunn av lang saksbehandling hos Statens vegvesen. Vi vil derfor med dette spørre om Finansdepartementet kan ta initiativ for å se på en forenkling og avbyråkratisering av de aktuelle delene av kompensasjonsloven med sikte på bedre samordning med reglene for ordinær mva. Vi tror jo ikke dette vil koste noe og bare resultere i en forbedring for kommunene.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle