Til innhold

MVA kompensasjon: Forenkling i dokumentasjonskravene for private enheter?

Den norske Revisorforening (DnR) og Hovedorganisasjonen Virke har sammen tatt et initiativ overfor Finansdepartementet i forhold til private enheters rett til MVA kompensasjon.


Publisert: 24. september 2013
Kategori:
2424.0909.13131313

Henvendelsen gjelder dokumentasjonskravene, og DnR og Virke anmoder Finansdepartementet om forenklinger. Bakgrunnen er at reglene pr. i dag krever at den private enheten må kunne fremlegge kopi av kommunenes/fylkeskommunenes tildelingsbrev til brukerne av de lovpålagte tjenestene. Dette kravet har ført til diskusjoner rundt personvern, og ikke minst medfører kravene en administrativ byrde både for den private og for kommunene.

Pr. dato har Finansdepartementet ikke besvart henvendelsen, men det forventes at en avklaring vil komme snart.


ANONNSØRER

chevron-down